Varför fastnar många företag i interna regelverk utan fokus på kunden?

Många företag hänvisar till ARN för kundklagomål, ofta i onödan. Kommunikation och engagemang saknas. Gör rätt från början, var flexibel. Förutsättningar för framgångsrik och effektiv kundservice är att lyssna – samspela – agera.

Varför fastnar många företag i sina interna regelverk utan att ha kunden i fokus?

Dela gärna:

Kommentera