Kundspecialist – förändringsledare

_mg_9888-webKundspecialist, förändringsledare, kundservicechef 

Förändring med VILJA – hjälper dig att skapa glädje, professionalism och vilja i varje kundmöte – med personal som må bra.

Med VILJA-modellen stärker du dina kundrelationer. Fokus på kommunikation, förtroende och delaktighet och hur du bör göra.

 

Kort information om upplägget: VILJA hjälper dig som Vill med hjälp av Information och coachning Leverera, det vill säga arbeta med och Jobba för att tillsammans nå ett framgångsrikt Avslut.

Kontakt: klicka för kontaktuppgifter eller hör av dig på: 0706-168270, elisabeth(AT)vilja.biz varmt välkommen!

  • Arbetar med målet: hälsosamma och hållbara kundrelationer. Mitt genuina intresse för och kompetens inom kundrelationer, hälsa samt psykologi gör att jag möter dig där du och/eller dina kunder befinner dig/er och visar vägen framåt.
  • Specialitet: konkret, kreativ problemlösning – vänder kundklagomål till framgång.

Du får tips och verktyg för:

Långsiktiga insatser för klagomåls-/reklamationshantering, implementering av kundservice processer, utveckling av effektiva team, attityder och förhållningssätt i kundkontakten. Vi hjälper även till i rekryteringsprocessen.

Jag hjälper dig att förstå hur klagomål uppstår och vad det kan få för konsekvenser. Vidare identifierar vi hur klagomål och reklamationer hanteras internt, och utvecklar sedan ett nytt mer framgångsrik sätt att både bemöta och förebygga klagomål, så att organisationen kan agera proaktivt. Allt sker på uppdrag av ledningen och i samverkan med samtliga berörda medarbetare.

Om personalen mår bra märks det på kundservicen, kunden får det lilla extra .

 

”Må bra i vardagen” är mitt motto,  har utvecklat tjänsten VILJA må bra™ som erbjuder möjligheten till stresshantering, individuell rådgivning, behandlingar och föreläsningar. VILJA må bra™ är en separat tjänst i VILJA nöjda kunder & ledare.

Varmt välkommen, hör av dig så pratar vi om hur jag kan hjälpa dig och dina medarbetare.

Hälsningar,

Elisabeth