Kundvårdsakuten™

Kundvårdsakuten™ – erbjuder snabb hjälp och stöd vid kundkritiska situationer
Vänta inte, hör av dig, välkommen: e-post: info(AT)vilja.biz , mobil: 0706-168270 eller via kontaktformuläret

– Hur nöjd är din kund? Lojal?

– Hur hanterar du bemanningen när det oväntade händer, vid semestertider, andra akuta situationer när personal och kund riskerar att drabbas?

– Hur hinner du med, har du behov av avlastning?

Hjälp och/eller rådgivning  direkt via telefon eller på plats?

Ditt behov avgör, gör det enkelt och hör av dig med en gång. Det är en väl investerad insats för att inte förlora kunden och därmed äventyra företagets varumärke.

Din kund och du är VILJAs fokus

Det är i själva mötet med din kund som du har bäst möjlighet att påverka upplevelsen av ditt företags produkter, tjänster och service – missa inte tillfället. Ibland blir det fel – VILJA hjälper dig att vända kundklagomål till framgång.

Kundservice sker i det direkta mötet med kunden. Alla möten med kunden är kritiska och därför utgår vi alltid från det direkta mötet, oavsett om det handlar om att hjälpa er i ett kritiskt läge för att inte tappa en specifik kund, till att långsiktigt identifiera och implementera ett nytt sätt att möta era kunder framgångsrikt.

Kunder blir mer och mer medvetna, de vet vad de vill ha och hur de vill ha det. En bra påläst kund är en utmaning som ingen organisation bör missa. I takt med att kunderna blir mer medvetna ökar dock kraven på företag och organisationer.

När det blir svårare att leva upp till enskilda kunders förväntningar – ökar klagomålen. Att inte ta hand om och bemöta klagomål tidigt kan bli förödande.

Kundtjänstchef att hyra:

VILJA erbjuder tjänsten kundtjänstchef att hyra under perioder då kundfokus är extra intensivt eller utsatt. Situationer då hjälp brukar behövas: semester, kampanjer, organisationsförändringar, ökade reklamationer, implementering av kvalitetssystem.

VILJA fungerar som gränssnittet eller koordinatorn mellan de som arbetar med kundservice och företagsledningen, kvalitetsavdelningen eller andra berörda avdelningar. Alltid med din kund i fokus.

Vi fungerar även som resurs till er avdelning för kundtjänst, vid plötslig sjukdom, studier, föräldraledighet, som stöd till ansvarig chef samt vid andra akuta situationer.

Övriga tjänster:
  • Ledarskapsstöd / rådgivning i specifika akuta situationer samt vid rekrytering.
  • Föreläsningar.
  • VILJA arbetar i ett nätverk av olika kompetenser; bland annat ledarskap- och organisationsutveckling och kvalitetssäkring. VILJAs fokus är kundservice.