Tjänster

Förändring med VILJA

Mer än 20 års erfarenhet av kundrelationer, coachning, ledarskap, logistik samt förändringsarbete både individuellt och grupper, nationellt och internationellt – i många olika branscher.

 • Arbetar med målet: hälsosamma och hållbara kundrelationer. Mitt genuina intresse för och kompetens inom kundrelationer, hälsa samt psykologi gör att jag möter dig där du och/eller dina kunder befinner dig/er och visar vägen framåt.
 • Specialitet: konkret, kreativ problemlösning – vänder kundklagomål till framgång.
 • Referenser
Varmt välkommen att höra av dig, VILJA hjälper dig med:
 • Med VILJA-modellen  stärker du dina kundrelationer, din personal och dig själv. Fokus på kommunikation- förtroende – delaktighet och hur du bör göra.
  Hjälper dig som Vill med hjälp av Information och coachning Leverera, det vill säga arbeta med och Jobba för att tillsammans nå ett framgångsrikt Avslut.
 • Kundvårdsakuten™ – erbjuder snabb hjälp och stöd vid kund- och personalkritiska situationer. Exempel: vikarie vid akut frånvaro, kundspecialist att hyra samt vid direkta kundklagomål – för att inte förlora kunden.
 • Kundservicechef, coach, mentor.
 • Kundspecialist förändringsledare. Erbjuder långsiktiga insatser för att stärka dina kundrelationer,  klagomåls-/reklamationshantering, implementering av kundservice-processer, utveckling av effektiva team, attityder och förhållningssätt.
 • Föreläsningar  – Bli Kundsmart
  – inspiration, kunskap och delaktighet med kunden i fokus. Föreläsningen anpassas efter just dina behov.
 • VILJA Må Bra– individanpassad rådgivning, coachning för alla såväl privatpersoner som anställda, fokus på motiverande samtal. Läs mer på: www.viljamabra.se

Ses gärna för ett personligt möte, är nyfiken på hur jag kan hjälpa dig. Välkommen, hör av dig, använd kontaktformuläret  , ring  0706-168270 eller skriv: info(AT)vilja.biz

Ett inkluderande samhälle är viktigt för mig/VILJA.

Klicka och läs intervjun med mig om åldersdiskriminering : Vi måste prata mer om åldersdiskriminering

Attention Göteborg    – medlem och ledamot i styrelsen.

Mentorskapsutbildning, Samordningsförbundet

Mer information: mentorskap på Youtube

Varma hälsningar,

Elisabeth