Tjänster

Förändring med VILJA

Mer än 20 års erfarenhet av kundrelationer, logistik samt förändringsarbete både individuellt och grupper, nationellt och internationellt – i många olika branscher.

 • Arbetar med målet: hälsosamma och hållbara kundrelationer. Mitt genuina intresse för och kompetens inom kundrelationer, hälsa samt psykologi gör att jag möter dig där du och/eller dina kunder befinner dig/er och visar vägen framåt.
 • Specialitet: konkret, kreativ problemlösning – vänder kundklagomål till framgång.
 • Referenser
Varmt välkommen att höra av dig, VILJA hjälper dig med:
 • Med min VILJA-modell stärker du dig själv och dina kundrelationer. Fokus på kommunikation- förtroende – delaktighet och hur du bör göra.
  Kort information om upplägg: Hjälper dig som Vill med hjälp av Information och coachning Leverera, det vill säga arbeta med och Jobba för att tillsammans nå ett framgångsrikt Avslut.
 • Kundvårdsakuten™ – erbjuder snabb hjälp och stöd vid kund- och personalkritiska situationer. Exempel: vikarie vid akut frånvaro, kundspecialist att hyra samt vid direkta kundklagomål – för att inte förlora kunden.
 • Kundservicechef, coach, mentor.
 • Kundspecialist förändringsledare. Erbjuder långsiktiga insatser för att stärka dina kundrelationer,  klagomåls-/reklamationshantering, implementering av kundservice-processer, utveckling av effektiva team, attityder och förhållningssätt.
 • Föreläsningar  – Bli Kundsmart
  – inspiration, kunskap och delaktighet med kunden i fokus. Föreläsningen anpassas efter just dina behov.
 • Seminarium – i samarbete med Eva Skog Consulting. Kundvård och strategiskt ansvarsfullt företagande i unik kombination.
 • VILJA Må Bra – individanpassad rådgivning, coachning för alla såväl privatpersoner som anställda, fokus på motiverande samtal. Läs mer på: www.viljamabra.se

Ses gärna för ett personligt möte, är nyfiken på hur jag kan hjälpa dig. Välkommen att höra av dig, använd kontaktformuläret  , ring 0706-168270 eller skriv: elisabeth@vilja.biz

Ett inkluderande samhälle är viktigt för mig/VILJA.

Klicka och läs mer om: Vi måste prata mer om åldersdiskriminering

Läs mer om Mentorskapsutbildningen:

Mentorskapsutbildning, Samordningsförbundet

Mer info: mentorskap på Youtube

Varma hälsningar,

Elisabeth