februari 2017

Teambuilding, förändringsarbete, psykisk ohälsa

Hur mår din personal och din kund? Allt för många företag fokuserar på ”vad” och ger inte resurser och förutsättningar till personalen att fokusera på ”hur”. Kombinationen är viktig för att minska den psykiska ohälsan. Trygga, kommunikativa ledare med insikt behövs…personalen trivs, blir bra ambassadörer och bidrar till att varumärket stärks. VILJA, hjälper dig att […]

Dela gärna:

VILJA-customer care at school

VILJA- at school: Children are customers, the school like a hotel, check-in mornings and check-out afternoon/evenings.  The staff provides service the whole day. At the end of the day, children ought to leave school with joy and happiness so they can tell their relatives about their day. – This  is unfortunately not always the case…  My mission is a school where every child are […]

Dela gärna: