augusti 2017

Hallandstrafiken ger professionell kundservice

Tack till Hallandstrafikens kundtjänstpersonal! Hej! Tack till er alla på kundtjänstavdelningen på Hallandstrafiken som ger professionell och bra service. Berömde och frågade er hur ni gör. Kommunikation och kompetens blev svaret – och det håller jag med om. Det är viktiga framgångsfaktorer. Personalen får utbildning, hittar information på intranätet och rekommenderar vem jag som kund […]

Dela gärna: