Service är glädje att ge, känn dig utvald och unik!

Lönsam kundservice är psykologi: lyssna – samspela – agera.

Ta hand om din kund, se möjligheter, vänd kundklagomål till framgång.

Viktigt för att lyckas är att skapa en företagskultur med kunden i fokus. Samtliga i personalen tar ansvar, . ledningen visar vägen.

Dela gärna:

Kommentera