Hur bemöter du din kund? Affär eller flopp?

Din attityd,  förmåga att samspela och kommunicera avgör om kunden väljer att komma tillbaka. Hur väljer du att agera? Affär eller flopp?

Dela gärna:

Kommentera