Varför är chefer på Kundserviceavdelningar ofta otillgängliga?

Hur kommer det sig att chefer på kundserviceavdelningar undviker att tala med sina kunder? Har fått känslan att de inte vill vara tillgängliga och aktiva. Märkligt, för om jag som kund önskar tala med en ansvarig ska det vara en självklarhet. Det är inte professionellt att först övertyga handläggaren om att få tala med en chef. Personalen vet inte om kunden har ett annat ärende som hen inte nämner.

Det känns inte effektivt att behöva eskalera ärendet till högre beslutsfattare för att nå fram.

Personlig effektiv kundservice = konkurrensfördel.

 

Dela gärna:

Kommentera