20200817_202210 | « Ditt välbefinnande – något skaver – skam och skuld